SSM Varsinais-Suomi Oy

Toimintamme ympäristövaikutus

 

Suomen Suoramainonta kehittää jatkuvasti toimintaansa niin, että voidaan vähentää mahdollisten ympäristöhaittojen riskiä mm.                                                                                                                                              

 • Ympäristölakien noudattaminen
 • Ympäristölainsäädännön kehityksen aktiivinen seuranta
 • Jätteiden huolellinen lajittelu ja kierrätys
 • Jakelun toteutus pääasiallisesti jalan/polkupyörällä
 •  Kohdennettu jakelu
 • Jatkuva talousmäärien päivitys
 • Autolla ajot täydellä kuormituksella
 • Kuljetukset uusilla vähäpäästöisillä ajoneuvoilla
 • Jakeluajot toteutetaan muina kuin ruuhka-aikoina
 • Kannustamalla taloudelliseen ajotapaan sekä  ajoneuvojen seurantajärj. avulla
 • Ajokaluston säännöllinen huolto, huolto-ohjelman mukaisesti
 • Ajoneuvojen määräaikaiset tarkastukset mm. rengaspaineet, nesteet

Jakelu toteutetaan tavallisesti jalan tai polkupyörällä, jolloin jakelupalvelun välittömät ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Voidaan hyvin sanoa, että jakelutyö kohentaa työtä tekevien terveyttä ja on näin myös kansantaloudellisesti hyödyllistä.

 

Oikeat talousmäärät - vähemmän hukkakappaleita

Suorajakeluun kuuluvien talouksien määrä vaihtelee; uusia asuinalueita valmistuu, kesälomalainen laittaa mainoskiellon loman ajaksi ja joululahjan ostaja ottaa mainoskiellon pois -tilanne muuttuu joka päivä. SSM yritykset seuraavat jatkuvasti jakeluun kuuluvien talouksien määriä. Merkittävät muutokset kappalemäärissä ilmoitetaan asiakkaille oikeaa painotilausta varten. Näin voidaan välttyä tarpeettomalta jakelutuotteiden painamiselta sekä kierrätysjärjestelmän turhalta kuormittamiselta.